“El rei de la graella argentina”. Així anomenen a aquest nadiu de Buenos Airesafincat a Madrid que ha erigit a Piantao un sanctuari de la brasa, on la tradicióes fusiona amb la contemporaneïtat. El foc és la seva essència, ha ideat i construït personalment la seva pròpiagraella per sentir la seva estimada Argentina més a prop que mai. Brichettoarriba a Barcelona per retre culte a les brases, respectant els seus ritmes icuinant com només els argentins saben fer-ho: amb dedicació i un foc fervent.