Rural: la celebració de la carn i la terra deRafa Zafra. Després d'anys venerant elmar, pren terra ferma per homenatjar elque significa el ''terruño''. Així neix Rural,una oda al primitiu, a l'origen i al'essència de l'alimentació de l'ésserhumà a laterra. Rafa ens porta des deMadrid un bocí del seu bon fer en el mónde la carn.